e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

Letní příměstský tábor

angličtina+tenis

Jazyk Úroveň Kód Dny a čas Zahájení-Ukončení Cena  
Angličtina A1-A2 AJ+T PO-PÁ
8:00-16:00
10.07.2017 -14.07.2017 2 290.00 Kč   OBSAZENO

• Věková kategorie účastníků: od 5 let

• Program od pondělí do pátku, denně od 9:00 do 15:30

(Dítě lze přivést již v 8:00 a vyzvednout do 16:00 • Výuka hravou formou, aktivity rozvíjející přirozené užívání angličtiny • Znalost angličtiny ani tenisu není podmínkou • Na závěr "diplom" a malé překvapení pro každého táborníka

Program:

V dopoledních hodinách se soustředíme na výuku angličtiny /hravou formou/ a odpoledne patří sportu-tenis a sportovním hrám venku.

Závěrečná tenisová exhibice pro rodiče.

Platební podmínky:

Kurzovné je splatné při přihlášení na tábor. Každý účastní je povinen uhradit kurzovné v plné výši nebo zálohou ve výši 1 290,-Kč/splatná do 7 dnů po přihlášení/ a doplatek 1 000,-Kč do 30. 6. 2017.

Slevu 200,-Kč prosím uveďte do poznámky /lonští účastníci, sourozenci/.

V ceně je zahrnuto: cca 13 hodin výuky angličtiny, český lektor, výuka tenisu pod vedením profesionálních trenérů, celodenní péče kvalifikovaných vedoucích, pracovní listy, obědy, pití, ovoce, ceny pro vítěze soutěží (i pro čestné poražené). Cena je již s DPH.

Způsob platby:

-       bankovním převodem 2600635658/2010 (jméno dítěte do zprávy pro příjemce)

-       platba hotově v kanceláři školy

Storno podmínky:

Při stornování přihlášky ze strany klienta bude vyžadován storno poplatek dle následujících podmínek:

při stornování přihlášky:

-       více než 31dní před začátkem kurzu……..250 Kč (manipulační poplatek)

-       méně než 31dní před začátkem kurzu ….30% z částky kurzovného

-       3týdny před začátkem kurzu………50% z částky kurzovného

-       2týdny před začátkem kurzu………70% z částky kurzovného

-       po zahájení kurzu …………………….100% z částky kurzovného

Storno je možné oznámit osobně v kanceláři školy, písemně nebo e-mailem. Jazyková škola si vyhrazuje právo uhrazení zůstatku částky po odečtení manipulačního poplatku nebo storno poplatku 30 kalendářních dnů od stornování přihlášky. 

Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy před zahájením kurzu se jazyková škola zaručuje vrátit uhrazené kurzovné v plné výši. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy v průběhu výuky se jazyková škola zaručuje vrátit adekvátní část kurzovného za neodučené hodiny. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit místo klienta v kurzu ze závažných důvodů (v případě, že bude klient pod vlivem alkoholu, drog, či v případě jeho agresivního chování) a to bez nároku na finanční kompenzaci.

V případě, že se klient na výuku dostaví zjevně nemocný, má lektor právo klienta z dané hodiny vykázat. Klientovi tím zaniká nárok na náhradu či finanční kompenzaci daného bloku.

V případě závažných důvodů si jazyková škola vyhrazuje právo na změnu lektora a změnu času výuky (trvalou či dočasnou) v průběhu kurzu.

Jazyková škola nezodpovídá za majetek klienta a újmy na zdraví v průběhu kurzu.

Za klienty dětských kurzů zodpovídá po celou dobu výukového bloku lektor.

 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, že smlouva je vyjádřením jejich svobodné vůle, že uvedené informace jsou pravdivé a není podepisována pod nátlakem nebo za nevýhodných podmínek.

Klient souhlasí se smluvními podmínkami LC-jazykové školy a se zpracováním osobních údajů pro potřeby LC-jazykové školy dle zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě, stane-li se dlužníkem LC-jazykové školy, souhlasí s uveřejněním na veřejné listině dlužníků.

angličtina+tenis

Jazyk Úroveň Kód Dny a čas Zahájení-Ukončení Cena  
Angličtina A1-A2 AJ+T2 PO-PÁ
8:00-16:00
21.08.2017 -25.08.2017 2 290.00 Kč   OBSAZENO

• Věková kategorie účastníků: od 5 let

• Program od pondělí do pátku, denně od 9:00 do 15:30

(Dítě lze přivést již v 8:00 a vyzvednout do 16:00 • Výuka hravou formou, aktivity rozvíjející přirozené užívání angličtiny • Znalost angličtiny ani tenisu není podmínkou • Na závěr "diplom" a malé překvapení pro každého táborníka

Program:

V dopoledních hodinách se soustředíme na výuku angličtiny /hravou formou/ a odpoledne patří sportu-tenis a sportovním hrám venku.

Závěrečná tenisová exhibice pro rodiče.

Platební podmínky:

Kurzovné je splatné při přihlášení na tábor. Každý účastní je povinen uhradit kurzovné v plné výši nebo zálohou ve výši 1 290,-Kč/splatná do 7 dnů po přihlášení/ a doplatek 1 000,-Kč do 30. 6. 2017.

Slevu 200,-Kč prosím uveďte do poznámky /lonští účastníci, sourozenci/.

V ceně je zahrnuto: cca 13 hodin výuky angličtiny, český lektor, výuka tenisu pod vedením profesionálních trenérů, celodenní péče kvalifikovaných vedoucích, pracovní listy, obědy, pití, ovoce, ceny pro vítěze soutěží (i pro čestné poražené). Cena je již s DPH.

Způsob platby:

-       bankovním převodem 2600635658/2010 (jméno dítěte do zprávy pro příjemce)

-       platba hotově v kanceláři školy

Storno podmínky:

Při stornování přihlášky ze strany klienta bude vyžadován storno poplatek dle následujících podmínek:

při stornování přihlášky:

-       více než 31dní před začátkem kurzu……..250 Kč (manipulační poplatek)

-       méně než 31dní před začátkem kurzu ….30% z částky kurzovného

-       3týdny před začátkem kurzu………50% z částky kurzovného

-       2týdny před začátkem kurzu………70% z částky kurzovného

-       po zahájení kurzu …………………….100% z částky kurzovného

Storno je možné oznámit osobně v kanceláři školy, písemně nebo e-mailem. Jazyková škola si vyhrazuje právo uhrazení zůstatku částky po odečtení manipulačního poplatku nebo storno poplatku 30 kalendářních dnů od stornování přihlášky. 

Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy před zahájením kurzu se jazyková škola zaručuje vrátit uhrazené kurzovné v plné výši. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Při zrušení kurzu ze strany jazykové školy v průběhu výuky se jazyková škola zaručuje vrátit adekvátní část kurzovného za neodučené hodiny. Oznámení o storno daného kurzu bude klientovi oznámeno telefonicky, e-mailem, písemně nebo osobně.

Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušit místo klienta v kurzu ze závažných důvodů (v případě, že bude klient pod vlivem alkoholu, drog, či v případě jeho agresivního chování) a to bez nároku na finanční kompenzaci.

V případě, že se klient na výuku dostaví zjevně nemocný, má lektor právo klienta z dané hodiny vykázat. Klientovi tím zaniká nárok na náhradu či finanční kompenzaci daného bloku.

V případě závažných důvodů si jazyková škola vyhrazuje právo na změnu lektora a změnu času výuky (trvalou či dočasnou) v průběhu kurzu.

Jazyková škola nezodpovídá za majetek klienta a újmy na zdraví v průběhu kurzu.

Za klienty dětských kurzů zodpovídá po celou dobu výukového bloku lektor.

 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely dobrovolně, že smlouva je vyjádřením jejich svobodné vůle, že uvedené informace jsou pravdivé a není podepisována pod nátlakem nebo za nevýhodných podmínek.

Klient souhlasí se smluvními podmínkami LC-jazykové školy a se zpracováním osobních údajů pro potřeby LC-jazykové školy dle zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a doplňků. V případě, stane-li se dlužníkem LC-jazykové školy, souhlasí s uveřejněním na veřejné listině dlužníků.

angličtina+golf

Jazyk Úroveň Kód Dny a čas Zahájení-Ukončení Cena  
Angličtina A1-A2 AJ+G1 PO-PÁ
8:00-16:00
14.08.2017 -18.08.2017 2 690.00 Kč   OBSAZENO

Věková kategorie účastníků: od 6 let

• Program od pondělí do pátku, denně od 9:00 do 15:30

(Dítě lze přivést již v 8:00 a vyzvednout do 16:00 • Výuka hravou formou, aktivity rozvíjející přirozené užívání angličtiny • Znalost angličtiny ani golfu není podmínkou • Na závěr "diplom" a malé překvapení pro každého táborníka

Program:

V dopoledních hodinách se soustředíme na výuku angličtiny /hravou formou/ a odpoledne patří golfu.

Závěrečná golfová exhibice pro rodiče.

Platební podmínky:

Kurzovné je splatné při přihlášení na tábor. Každý účastní je povinen uhradit kurzovné v plné výši nebo zálohou ve výši 1 690,-Kč/splatná do 7 dnů po přihlášení/ a doplatek 1 000,-Kč do 30. 6. 2017.

V ceně je zahrnuto: cca 13 hodin výuky angličtiny, český lektor, výuka golfu pod vedením profesionálních trenérů, celodenní péče kvalifikovaných vedoucích, pracovní listy, obědy, pití, ovoce, ceny pro vítěze soutěží (i pro čestné poražené). Cena je již s DPH.

 

angličtina+golf

Jazyk Úroveň Kód Dny a čas Zahájení-Ukončení Cena  
Angličtina A1-A2 AJ+G PO-PÁ
8:00-16:00
17.07.2017 -21.07.2017 2 690.00 Kč   OBSAZENO

Věková kategorie účastníků: od 6 let

• Program od pondělí do pátku, denně od 9:00 do 15:30

(Dítě lze přivést již v 8:00 a vyzvednout do 16:00 • Výuka hravou formou, aktivity rozvíjející přirozené užívání angličtiny • Znalost angličtiny ani golfu není podmínkou • Na závěr "diplom" a malé překvapení pro každého táborníka

Program:

V dopoledních hodinách se soustředíme na výuku angličtiny /hravou formou/ a odpoledne patří golfu.

Závěrečná golfová exhibice pro rodiče.

Platební podmínky:

Kurzovné je splatné při přihlášení na tábor. Každý účastní je povinen uhradit kurzovné v plné výši nebo zálohou ve výši 1 690,-Kč/splatná do 7 dnů po přihlášení/ a doplatek 1 000,-Kč do 30. 6. 2017.

V ceně je zahrnuto: cca 13 hodin výuky angličtiny, český lektor, výuka golfu pod vedením profesionálních trenérů, celodenní péče kvalifikovaných vedoucích, pracovní listy, obědy, pití, ovoce, ceny pro vítěze soutěží (i pro čestné poražené). Cena je již s DPH.

 Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

Nevybrali jste si z našich skupinových kurzů? Nehodí se Vám naše kurzy časově? Nemůžete na výuku docházet pravidelně? I pro Vás jistě najdeme řešení! Zkuste naší individuální výuku, kurz Vám přizpůsobíme na míru!

Naši zákazníci
close