e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

O nás

LC-JAZYKOVÁ ŠKOLA poskytuje svým klientům jazykovou výuku již od roku 2008. Nabízíme komplexní program jazykového vzdělávání zahrnující poradenství v jazykové oblasti, včetně vstupního a výstupního jazykového testu.


V nabídce LC-jazykové školy je individuální jazyková výuka-„jeden na jednoho“/one to one/ a skupinová výuku pro děti i dospělé. V případě zájmu klientů nabízíme intenzivní či víkendové kurzy a pobytové kurzy v zahraničí /Malta/.


Klademe důraz především na individuální přístup, který je u skupinových kurzů zajištěn menším počtem studentů ve skupině (max. 8studentů). Každý student se tak má možnost aktivně zúčastnit výuky a lektor se může dostatečně věnovat jeho potřebám ve studiu. Tím jsou zajištěny i vetší pokroky v jazyce. Styl a metody výuky jsou zaměřeny na rovnoměrný rozvoj všech jazykových dovedností - mluvení, poslech, čtení, psaní - a dále na rozvoj slovní zásoby a gramatických znalostí. Jazyk není důležité zvládnout pouze po jeho gramatické stránce, ale je důležité si ho osvojit v reálných situacích.
Kurzy jsou vedeny rodilým mluvčím a českým lektorem. Všichni lektoři naší jazykové školy používají komunikativní způsob výuky, který plyne z výzkumů evropských a severoamerických lingvistů v 70. a na počátku 80. let.
Cílem této metody je rozvoj komunikativních dovedností v cizím jazyce a těmi jsou:

K tomu, aby rozvoj komunikativních dovedností probíhal harmonicky, je zapotřebí také zdokonalovat další dvě důležité oblasti jazykových znalostí, a to gramatiku a slovní zásobu. Při výuce klademe důraz na jejich správné osvojení a především následnou schopnost aktivně je používat při komunikaci v cizím jazyce.


Lektoři jsou vybíráni na základě konkurzu, s danou kvalifikací, se státní zkouškou u nás či jinými celosvětově uznávanými zkouškami v zahraničí.


Nejvíce žádané a vyučované jazyky jsou:


Učebny jazykové školy jsou vybavené nejmodernější technikou. Při výuce je využívána audiovizuální technika.  Výuka probíhá v prostorách klientů i v naší jazykové škole.
Školní rok začíná zpravidla 3. týden v září a končí v červnu následující rok (po odučení 34 týdnů).

Věříme, že s námi budete Vy i Vaše děti spokojeni a svoje jazykové dovednosti zdokonalíte dle Vašich představ.
Pokud se přesto v průběhu školního roku vyskytne cokoliv, s čím nebudete plně spokojeni, prosíme, abyste nás na to upozornili ZDE.
Naši zákazníci
close