e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

Pomaturitní studium

Angličtina – jednoleté pomaturitní studium

LC-jazyková škola je zařazena v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou v souladu s § 15 zákona č. 117/1995 Sb. a vyhláškou č. 19/2014 Sb. a je tak oprávněna poskytovat pomaturitní studium angličtiny.

 

Jednoletý pomaturitní kurz má všechny náležitosti řádného denního studia. Umožňuje letošním maturantům získat automaticky status studenta (slevy na dopravu, daňové úlevy, hrazení sociálního a zdravotního pojištění státem atd.)

V denním studiu vyučují vysokoškolsky vzdělaní lektoři s dlouholetou praxí a rodilý mluvčí mající vzdělání i zkušenosti s výukou jazyků.

Výuka probíhá v centru Prostějova, v učebnách vybavených moderními audio-vizuálními pomůckami.

 

Cíle pomaturitního studia

Jednoleté pomaturitní studium si klade za cíl aktivní zvládnutí anglického jazyka zakončené úspěšným vykonáním příslušné mezinárodní zkoušky a rovněž ev. Přijetí na studium na vysoké škole, získání závěrečného Certifikátu o absolvování pomaturitního studia s úrovní podle Evropského referenčního rámce.

Toto studium umožňuje studentům celkové zdokonalení anglického jazyka díky intenzivní časové dotaci /20 vyučovacích hodin týdně/.  Přispívá k rozšíření slovní zásoby a gramatiky, rozvoj kompetencí v oblasti čtení, mluvení, psaní a poslechu.

 

 

Pomaturitní studium 2016/2017

Jednoletý intenzivní kurz anglického jazyka

……..jazykové kurzy nejen pro maturanty

 

Období pomaturitního studia: září 2017-červen 2018

 

Formy a metody výuky

 

Výhody pomaturitního studia vyplývající ze statutu studenta

Výhody pomaturitního studia s LC-jazykovou školou

 

Školné

Školné je možné uhradit jednorázově nebo v několika splátkách/max. 4, splatné do konce srpna, října, listopadu, ledna/. Roční výše školného činí 19 990,-Kč.

Záloha při zápisu je 5 000,-Kč.

 

Jak se přihlásit…

  1. Vyplnit přihlášku ke studiu-elektronicky pomocí on-line formuláře nebo osobně v kanceláři jazykové školy. Závazné přihlášení registrujeme až po zaplacení kurzovného nebo zálohy.
  2. Úhrada zálohy ve výši 5 000,-Kč hotově v kanceláři jazykové školy nebo

bankovním převodem (údaje pro platbu obdržíte e-mailem nebo na vyžádání, k dispozici jsou i na web. stránkách jazykové školy).

  1. Prosím uvést do přihlášky, zda se hlásíte na VŠ. V případě přijetí a doložení písemného potvrzení o přijetí na VŠ Vám bude záloha vrácena v plné výši.
  2. Maturanti z tohoto roku mají nárok na status SŠ studenta. Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo kopii + originál k nahlédnutí). Potvrzení o studiu se vydává až po nástupu ke studiu.

Přijímáme studenty bez přijímací zkoušky – píší pouze rozřazovací test, který je zdarma.

 

Důležité informace k získání statusu studenta a sociálního a zdravotního pojištění:

Na status studenta má student/ka nárok i v případě, že se k pomaturitnímu studiu přihlásí později, a to do 31.12. roku, ve kterém maturoval/a. Této výhody lze využít, pokus se např. rozhodne pro ukončení studia na VŠ, na kterou se přihlásil/a ihned po maturitě.

Nesloží-li student/ka maturitní zkoušku v řádném termínu, může nastoupit na pomaturitní studium bez výhod studenta (status studenta e stále zajišťován danou střední školou) a jakmile složí maturitní zkoušku v náhradním termínu, jeho/její status studenta bude zajišťován naší školou.

Jazyk Úroveň Kód Dny a čas Zahájení-Ukončení Cena  
Angličtina A1-C1 AP1 PO-PÁ
8:30 - 12:00
04.09.2017 -29.06.2018 19 990.00 Kč   OBJEDNAT

Lektor: Mgr. Taťána Křupková, Mgr. Lenka Mekysková, James Paterson Leckie

Učebnice: English File, Grammar and Beyond, English conversation, Taboos and Issues


Veškeré ceny jsou uvedeny s DPH.

Nevybrali jste si z našich skupinových kurzů? Nehodí se Vám naše kurzy časově? Nemůžete na výuku docházet pravidelně? I pro Vás jistě najdeme řešení! Zkuste naší individuální výuku, kurz Vám přizpůsobíme na míru!

Naši zákazníci
close