e-mail: info@lc-jazykovaskola.cz    tel.: +420 603 185 497
Úvodní stránka | Studium jazyků v zahraniční | O nás | Kontakt
 

Nabídka výuky v MŠ a ZŠ

Mateřské školy

LC-JAZYKOVÁ ŠKOLA zajišťuje výuku angličtiny pro děti v mateřských školách.

Výuka probíhá přímo v mateřské škole, v jejich přirozeném prostředí.

Pomocí gest, mimiky a pohybů dítě přirozeně vnímá a přijímá anglický jazyk a díky snadno zapamatovatelným písničkám si osvojuje anglické výrazy.

Děti se formou hry učí novým slovíčkům, jednoduchým větným spojením, anglickým básničkám a písničkám.

Výuka probíhá z větší části v angličtině, přirozeně a se slovní zásobou odpovídající jejich věku, v níž není nutné volit složitá souvětí.

Vzhledem k rychlé unavitelnosti a ztrátě pozornosti se aktivity střídají, klidové se nahrazují pohybovými, kreativní spontánními apod.

Děti jsou tak schopné delší koncentrace. K výuce se používají originální nahrávky písniček /hudba je skvělým nástrojem pro výuku jazyků, speciálně u dětí.

Chytlavé melodie zůstávají po dlouhou dobu v paměti dětských hlaviček a malí studenti si díky nim získávají slovní zásobu, gramatickou strukturu a rytmus jazyka jednoduše

 tím, co je baví-zpíváním a hrou/ básniček a pohádek, velké množství obrázků a názorných předmětů.


Zkušení lektoři:

Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora 1 nebo 2x týdně. Školní rok zahrnuje 34 výukových bloků po 35 minutách.
 

Seznam mateřských škol s výukou angličtiny LC-JAZYKOVÉ ŠKOLY:

MŠ Žešov /Žešov 81, Prostějov, tel.:582334763/

MŠ Květná Prostějov / 3968/4, 79603 Prostějov, tel: 582 366 251/

MŠ Libušinka Prostějov /Libušinka 1503, Prostějov, tel.:528344835/

MŠ Klenovice na Hané /Klenovice na Hané 3, Prostějov, tel.:582384195/

MŠ Bedihošť /Komenského 86, Bedihošť, tel.:722730447/

MŠ Konice /Smetanova 202, Konice, tel.:582396170/

MŠ Raková u Konice /Raková u Konice 85, Laškov, tel.:582383397/

MŠ Skřípov /Skřípov 169, Skřípov, tel.: 582396468/

MŠ Hluchov /Hluchov 73,Kostelec na Hané, tel.: 582378118 /

MŠ Ptení /Ptení 157, Ptení, tel.: 731522920/

MŠ Opatovice /Opatovice 108, Vyškov, tel.: 517350672/

MŠ Rychtářov /Rychtářov 100,Vyškov, tel.: 517360442/

MŠ Mánesova Prostějov/Mánesova 15, Prostějov, tel.: 582345014/

MŠ Brodek u Konice /Brodek u Konice 620, tel.: 582391193/

MŠ Vřesovice /Vřesovice 41, tel.: 582 368 123/

 

a další..

 

Reference:

 

„S LC - jazykovou školou spolupracuje naše mateřská škola Libušinka 18, Prostějov již 4 roky.
Paní ředitelka L.CHládková má jednou týdně u nás ve školce kroužek angličtiny. Děti má rozděleny do dvou skupin - mladší a starší děti.
Děti se na kroužek velice těší, paní ředitelku si moc oblíbily. Má k dětem velmi pěkný vztah, dovede je zaujmout a získat si je.
Rodiče jsou také spokojeni, takže kroužek - angličtina hrou bude nadále v naší mateřské škole pokračovat.

Za mateřskou školu Libušinka - Alena Servusová, ved.učitelka.“

 

Již třetím rokem nabízí naše mateřská škola jako jeden ze zájmových kroužků výuku angličtiny. Výuku zajišťuje LC-Jazyková škola, s.r.o  a jako lektorka
s dětmi pracuje ing. Lucie Chládková.

Vyučovací hodina trvá asi 35 - 40 minut a je naplněna všemi aktivitami,
které jsou v tomto věku pro tuto věkovou skupinu vhodné. Děti se hravou
formou učí nová slovíčka a fráze, kreslí, plní různé zajímavé úkoly,
zpívají,  vše je doplněno pohybovými aktivitami  a ještě si hravou formou
opakují slovíčka a znalosti z předchozích hodin. Musím dodat, že paní
učitelka s dětmi stále mluví anglicky.

 Naše děti se na svou paní učitelku angličtiny velmi těší a jsou zvědavé, co
si pro ně zase nového přichystala . Na předposlední hodinu se přišli podívat
i rodiče a byli nadšeni z toho, jaký pokrok jejich děti za rok udělaly.
Samozřejmě všichni mají zájem o to, aby příští školní rok tento kroužek
pokračoval.

Ráda bych poděkovala paní ředitelce Chládkové za její práci s dětmi a
doufám, že nám nadále zachová svou přízeň.

Věra Továrková, ředitelka Mateřské školy v Hluchově.

 

http://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/p6210014.jpghttp://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/ref6.jpghttp://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/p6210007.jpg

 

http://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/p6210010.jpghttp://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/p6210007.jpghttp://www.lc-jazykovaskola.cz/obrazky/p6190003.jpg

 

 

 

 

Základní školy

Výuka angličtiny pro děti je zajišťována ve spolupráci s vedením školy přímo na základní škole, v jejich přirozeném prostředí.

Výuka formou jazykového kroužku probíhá v odpoledních hodinách 1-2 týdně po dobu 45min.dle dohody s rodiči a vedením školy, pod vedením profesionálních lektorů.

Výuka probíhá v angličtině a je vedena českým lektorem nebo rodilým mluvčím.

 

Seznam základních škol s výukou angličtiny LC-JAZYKOVÉ ŠKOLY:

ŽŠ JANA ŽELEZNÉHO Prostějov /sídl.Svobody 23, Prostějov, tel.:582345120/

ZŠ Čechy pod Kosířem /Komenského 5, Čechy pod Kosířem, tel.: 582 373 736/

ZŠ Ptení /Ptení 157, tel.: 582 376 713/

 

 a další..
Naši zákazníci
close